Donovalská 1659/32, Praha 4 - Chodov, Tel.: 222 946 014, 775 553 559, klinika@veterinadonovalska.cz

Ordinační hodiny: PO-PÁ 8-20 hod, SO 9-12 hod, NE 16-19 hod

Kryptorchismus

Onemocnění, při němž nedojde k sestupu jednoho či obou varlat do šourku, se nazývá kryptorchismus. Tento problém může být buď vrozený anebo získaný (výjimečně).

 

Varlata se vznikají během vývoje plodu v dutině břišní v blízkosti ledviny. Vlivem pohlavního hormonu testosteronu dochází k postupnému sestupu varlat do šourku. Tento proces by měl být dokončen kolem 5. týdne, nejpozději však do 8. týdne věku psa.

 

Vrozený kryptorchismus, kdy k sestupu varlat nikdy nedojde, je vada dědičná, geneticky daná. Vadu může přenášet fena i pes (a to i v případě, že má obě varlata v šourku).

 

Získaný kryptorchismus je vzácný. Varlata sice sestoupí do šourku, ale nedojde k uzavření tříselného kanálu, přes který se do šourku z břišní dutiny původně dostala. Varle tak může proskočit zpět, nejčastěji např. při stresu.

 

Nesestouplé varle může být uloženo v břiše (abdominální kryptorchismus), tříselném kanálu nebo v podkoží (inguinální kryptorchismus). Tkáň varlete je „stavěna“ na teplotu cca o 3 stupně nižší, než tkáně zbytku těla. Varle, které se nachází v prostředí o vyšší teplotě, než je v šourku představuje riziko zdravotních komplikací. Kromě ztráty semenotvorné schopnosti je zde nebezpečí vzniku nádoru varlete a také možnost přetočení varlete a jeho zaškrcení.

 

Nádory varlat bývají nezhoubné, nicméně zhoubné tumory nejsou vzácností. Kromě nebezpečí rozsevu metastáz do jiných orgánů hrozí nadměrné vylučování hormonů z postiženého varlete. To může být příčinou mnoha problémů, např. vypadávání chlupů, atraktivnost pro jiné psy, zvětšení mléčné žlázy, hyperpigmentace kůže, útlum krvetvorby, snížené obranyschopnosti organismu a krvácivé stavy.

 

Terapie kryptorchidního jedince spočívá v kastraci. Vzhledem k tomu, že se jedná o problém dědičný, není etické takto postiženého jedince používat ke krytí. I proto se při kastraci odstraňují obě varlata (i v případě, že jedno je sestouplé v šourku). Navíc je kastrace i prevencí většiny onemocnění prostaty a některých poruch chování. Se zákrokem by se nemělo dlouho vyčkávat, doporučujeme operaci provést do třetího roku života. Ponechat nesestouplé varle „svému osudu" je velmi nezodpovědné a riskantní.

 

Ostatní možnosti léčby kryptorchismu (chirurgické uchycení varlete k šourku, hormonální terapie apod.) nejsou doporučitelné.

 

Prevence kryptorchismu tkví v důsledném odhalování přenašečů (a nositelů) této vady a jejich vyřazováním z chovu.