Donovalská 1659/32, Praha 4 - Chodov, Tel.: 222 946 014, 775 553 559, klinika@veterinadonovalska.cz

Ordinační hodiny: PO-PÁ 8-20 hod, SO 9-12 hod, NE 16-19 hod

Ošetření zubů

Informace pro klienty - ošetření zubů

 

PŘED ZÁKROKEM:

 

1) Na stomatologický zákrok (ošetření zubů) je třeba se objednat. To lze učinit osobně, telefonicky, výjimečně e-mailem.

 

Termín zákroku: ...................................

 

2) U některých pacientů je vyžadováno také předoperační vyšetření. Velké předoperační vyšetření psů zahrnuje klinické vyšetření, 2 rtg snímky, ekg, vyšetření moči, odběr a vyšetření krve. U koček provádíme v rámci velkého předoperačního vyšetření klinické vyšetření, rtg snímek, odběr a vyšetření krve, vyšetření markeru srdečního onemocnění NT-proBNP. Toto vyšetření lze provést 1 a více dní před zákrokem. Odběr a vyšetření krve lze provést v den zákroku.

 

Termín předoperačního vyšetření: ........................................

 

3) Před zákrokem je třeba dodržet 8-12 hodin hladovku (dle konkrétního pacienta) a 1-2 hodiny před zákrokem je nutné zamezit přístupu k vodě. Je vhodné přinést vlastní deku nebo ručník na přikrytí.

 

4) Abychom se mohli Vašemu zvířátku plně věnovat, je nezbytné, abyste na objednaný zákrok přišli včas v udanou hodinu. Pokud to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, prosím, zavolejte nám a určitě se budeme schopni s Vámi domluvit na řešení.

 

5) Poté, co přijdete na zákrok, zvíře si klinicky vyšetříme a pokud je vše v pořádku, domluvíme si s Vámi termín vyzvednutí (3 a více hodin po zákroku, aby se zvířátko budilo s námi pod dohledem) a Vy odcházíte. Proč nesedujeme pacienty s Vámi? Snažíme se, aby vše probíhalo v klidu, za co nejnižší spotřeby sedativ a bez zbytečného otálení. Vaše zvířátko po Vás po Vašem odchodu chviličku bude tesknit, ale pak si na nás zvykne a podle našich zkušeností pak i lépe snáší úvod do anestezie. Pokud se vyskytnou jakékoliv komplikace, nemusíme dělit naši pozornost mezi majitele a zvíře, ale věnujeme 100% naší pozornosti Vašemu zvířeti-pacientovi.

 

Termín vyzvednutí zvířete: ..........................................

 

ZÁKROK:

 

1) Základem ošetření zoubků je odstranění zubního kamene, provádí se zubním ultrazvukem. U pejsků a koček jej provádíme v hlubší sedaci za co nejnižší spotřeby anestetik a sedativ. Toto je velmi individuální, každé zvíře je jiné a míra tolerance vůči drnčení zubního ultrazvuku na zubech ovlivňuje nutnost hlubší či méně hluboké sedace pacienta. Po úvodní injekci dostane zvíře většinou do tlapky kanylu a dále je analgosedace vedena přesným dávkováním do žíly dle potřeby a je tak dosaženo ideální hloubky. U některých pacientů (především těch rizikových) provádíme zákrok v anestezii inhalační.

 

2) Teprve po odstranění zubního kamene si jednotlivé zoubky můžeme řádně prohlédnout a propalpovat pomocí stomatologického pátradla. Ne všechny problémy lze odhalit takto, proto případně zhotovíme rentgenologické snímky tlamičky. U silně paradentozních či jinak poškozených zubů zvážíme, zda lze zoubek za pomoci péče majitele zachránit, či zda je již nezbytná extrakce (trhání) postiženého zubu. Rány po extrakcích je někdy nutné sešít.

3) Nakonec ještě zuby vyleštíme speciálním nástavcem na vrtačku a brusnou pastou. Tímto ošetřením zbavíme zoubky i mikroskopických částeček zubního kamene a sklovinu tak vyhladíme do hladka. Výsledný efekt pak déle vydrží.

 

4) Po dokončení zákroku je zvíře umístěno do hospitalizačního boxu s vyhřívanou podložkou a přikryto. Samozřejmostí je infuzní terapie, pokud to stav vyžaduje, tak antibiotická clona a léky proti bolesti. Následně bedlivě sledujeme, zda se pejsek či kočička z anestezie dobře budí.

 

5) I přesto, že děláme vše, co je v našich silách, abychom předešli nebo omezili rizika a komplikace, které souvisí s anestezií nebo samotným zákrokem, může ke komplikacím dojít. Při řešení těchto komplikací se může navýšit cena předpokládaného zákroku. V extrémních případech může dojít i k úhynu pacienta, toto riziko je však velmi malé.

 

CO DOMA:

 

1) Poté, co přijdete domů, dejte pejska či kočičku na teplé a klidné místo na zem. Zamezte mu v přístupu na vyšší místa (postel, pohovku, křeslo, nábytek). Reakce jsou díky anestetikům zpomalené a hlavně nepředvídatelné, zvíře by z nábytku mohlo snadno spadnout a zranit se.

 

2) K vodě nechte zvířeti volný přístup ihned po příchodu domů, ale nenuťte jej pít (má zpomalený

polykací reflex, mohlo by vodu vdechnout).

 

3) Nažrat dejte zvířeti za 2-4 hodiny po příchodu z ordinace cca 1/5 běžné denní porce. Je možno krmit stravu, na kterou je vaše zvířátko zvyklé běžně, není třeba se vyhýbat granulím.

 

4) Zvíře může 1-2x zvracet, což je normální reakce na anestetika. Vícekrát by ale nemělo.

 

5) Během anestezie zvíře spí s otevřenými víčky, proto má oči namazané mastičkou proti vyschnutí rohovky. V prvních hodinách po operaci tudíž můžete pozorovat modrý/nažloutlý výtok z očí.

 

6) Při silných zánětech v tlamičce nebo pokud jsme prováděli trhání zoubků, dostává zvíře od nás injekčně i léky proti bolesti a zánětu, někdy Vás vybavíme tabletkami i domů. Pokud byl přítomen zánět dásní, vybavili jsme Vás na doma antibiotiky. Podávejte je pravidelně dle rozpisu lékaře.

 

Dávkování léčiv:............................................................

 

7) Nitrožilní kanylu většinou vyndáváme, náplast z nohy nezapomeňte zhruba za 2 hodiny sundat. Při komplikovanějších zákrocích a u rizikových pacientů kanylu v pacce ponecháváme a majitele si zveme druhý den na kontrolu.

 

Termín kontrolního vyšetření:........................................................................

 

8) Ošetřené zoubky je vhodné udržovat. Nejlepším způsobem je denní čištění zubů speciální zvířecí enzymatickou pastou. O různých možnostech Vás ale informujeme po zákroku při vyzvedávání zvířete.

 

 

V případě jakýchkoli obtíží neváhejte a kontaktujte nás!